Общие договорные условия

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

 1. DEFINIȚII CU CARACTER GENERAL - Termenii utilizați în cele ce urmează vor avea următoarele înțelesuri:
  1.1   FURNIZOR - definește și denumește în continuare INOVARE-PRIM SRL în calitate de «Furnizor», reprezentat de către Marina POPUSOI, cu adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr 171/3 ap.138, codul fiscal 1012600021272
  1.2   Comanda - cerere adresată către Furnizor de o persoana fizica sau juridica prin care se solicita servicii oferite de acesta;
  1.3   Client - definește persoana fizica sau juridică;
  1.4   Contract - reprezinta documentul contractual standard INOVARE-PRIM SRL precum si orice alte documente (sau anexe) având caracter contractual, pentru care a fost exprimat acordul concomitent sau ulterior încheierii Contractului cu Clientul;
  1.5   Centrul de date sau Data Center - definește spațiul și infrastructură de stocare a echipamentelor în condiții speciale.
  1.6   Colocare - definește modalitatea de amplasare a echipamentului care aparține clientului, în centrul de date a FURNIZORULUI la adresa mun. Chișinău, str. Uzinelor 21;
  1.7   Server dedicat - definește echipamentul închiriat și amplasat în centrul de date a FURNIZORULUI la adresa mun. Chișinău, str. Uzinelor 21;
  1.8   Ciclul de facturare - definește recurenta la care se facturează serviciul contractat;
   
 2. Obiectul Contractului
  Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de către Furnizor a serviciilor astfel încât clientul să beneficieze de serviciile contractate stipulate în Anexa Nr. 1 în termenii și condițiile convenite conform contractului.
   
 3. Modalități de derulare a contractului
  3.1.  Termenul de activare a serviciilor contractate este de 8 ore din momentul primirii și verificării echipamentuluide la CLIENT.
  3.2.  În situația în care CLIENTUL va reclama funcționarea defectuoasă a unuia dintre serviciile contractate, Furnizorul se angajează sa remedieze în maxim 8 ore de la semnalarea problemei, orice defecțiune datorată din culpa sa.
  3.3.  O funcționare defectuoasă a unui serviciu contractat și constatat de CLIENT, va fi notificata către FURNIZOR telefonic sau la adresa email indicat în Anexa nr. 2 precizând o descriere cat mai ampla a defecțiunii sau erorilor constatate și furnizând informații suplimentare.
  3.4.  FURNIZORUL va anunța prin e-mail orice lucrare de intervenție sau întreținere a rețelei de comunicații a furnizorului, cu cel puțin 72 ore înaintea lucrării propriu-zise. Nu se consideră perioadă de nefunctionalitate a serviciului perioada intervenției programate. Aceasta nu va putea depăși maxim 4 ore și astfel de intervenții vor fi programate doar în intervalul orar 22:00 - 06:00 (GMT+2). În sensul prezentului articol, Furnizorul are dreptul la un număr de 4 întreruperi anuale programate.
  3.5.  Se acceptă de ambele părți ca orice comunicare pe email este considerată ca fiind suficientă în cazul transmiterii de orice informații sau notificări de cealaltă parte contractuală, ce decurg din derularea prezentului contract. Adresele oficiale de primire și trimitere corespondență pentru Furnizor sunt indicate în Anexa nr. 2. Furnizorul își rezerva dreptul sa folosească și alte adrese de email, exclusiv pentru trimitere de: date, informații sau notificări către client. Adresele de corespondență de trimitere și primire emailuri pentru client sunt specificate în "Anexa Nr. 2" Clientul poate să trimită de pe respectivele adrese o împuternicire prin care să se aprobe și alte adrese de email pentru corespondență cu Furnizorul, dar numărul acestora nu va putea fi mai mare de trei.
   
 4. Valoarea contractului. Facturare și termen de plată
  4.1   Valoarea prezentului contract este constituita din contravaloarea serviciilor contractare conform "Anexa Nr. 1" și a altor servicii contracte ulterior de client. Tarifele nu includ costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terți sau care exced obiectului prezentului contract.
  4.2   Pentru servicii contractate de Client, FURNIZORUL va emite cont de plată în primele 10 (zece) zile ale fiecărui ciclu de facturare.
  4.3   Contul de plată va fi achitat de către client în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la primirea acestuia de la FURNIZOR. În caz de nerespectare a termenului de plata, clientul va putea fi obligat la plata penalității de 3% din valoarea sumei scadente și neachitate (penalitatea unică și nu se calculează pentru fiecare zi de întârziere) dar nu mai puțin de 20 MDL. De asemenea, în acest caz, FURNIZORUL își rezerva dreptul de a restricționa total sau parțial accesul clientului la serviciile contractate. Orice restricții aplicate, în acest caz nu se considera lipsa furnizare servicii către client. Imediat ce Clientul onorează plății scadente conform contului înaintat, furnizorul va relua prestarea serviciilor contractate.
  4.4   Furnizorul va emite factura fiscală în ultima zi lucrătoare a lunii.
  4.5   Conturile de plată vor fi trimise prin posta electronica (email) la adresa specificata de client conform "Anexa Nr. 2". De asemenea furnizorul va transmite două notificări referitor la conturile de plată neachitate înainte de a restricționa accesul la serviciile prestate. Intrarea în posesia clientului a conturilor de plată emise de furnizor va fi exclusiv responsabilitatea clientului, iar neprimirea acestora nu îl exonerează pe client de obligațiile contractuale, implicit de plata datoriilor către furnizor.
  4.6    Factura fiscală este emisă de Furnizor și trimisă către client prin sistemul electronic de stat e-Factura.
  4.7    Plata efectuată de către client se consideră validă în momentul intrării efective a banilor în contul bancar al furnizorului sau în casieria acestuia.
  4.8    Banii transferați în avans către furnizor vor fi folosiți în mod automat de către sistem pentru achitarea conturilor spre plată.
  4.9.   Banii transferați pentru plata serviciilor care au fost activate nu vor fi returnati după primele 30 zile de la prima plata efectuata de către Client. Prima plata fiind definită ca data plății cand clientul pentru prima data a accesat serviciul prestat de Furnizor, aici fiind excluse prelungirile ulterioare.
  4.10  Prețul serviciilor este indicat fără TVA în "Anexa Nr.1"  la prezentul contract. TVA se aplica la cota standard de 20%. Achitarea se va face de către client prin transfer bancar in MDL luand in considerare rata de schimb MDL/valută stabilita de BNM la momentul platii.
 5. Condiții generale de prestare și utilizare a serviciilor
  5.1   Web Hosting
  5.1.1.  Contul de hosting este limitat la un număr de fișiere (INODES) care este indicat în Anexa nr.1 a prezentului contract
  5.1.2.  Email - Furnizorul restricționează transmiterea de emailuri la un număr nu mai mare de 30 mesaje transmise pe oră de pe același cont. Această limită poate fi mărită la 300 mesaje                 transmise pe oră doar în cazul că clientul procură IP dedicat pentru contul de shared web hosting.
  5.1.3.  Backup - Copiile de rezervă gratuite a serviciilor de shared web hosting sunt efectuate săptămânal și sunt păstrate pentru o perioadă de 30 zile în următoarea ordine: Ultimile patru zile de     duminică
  5.1.4.  Furnizorul nu verifică integritatea copiilor de rezervă și conținutul acestora
  5.1.5.  Copiile de rezervă se efectuează și se restaurează la întreg contul găzduit.
  5.1.6.  Furnizorul acordă asistență tehnică și consultanță pentru serviciul prestat dar nu se implică în programarea, redactarea, devirusarea fișierelor găzduite.

  5.2 Unlimited Web Hosting
  5.2.1.  Contul de hosting este limitat la un număr de fișiere (INODES) care este indicat în Anexa Nr.1
  5.2.2.  Email - Furnizorul restricționează transmiterea de emailuri la un număr nu mai mare de 30 mesaje transmise pe oră de pe același cont. Această limită poate fi mărită la 300 mesaje transmise pe oră doar în cazul că clientul procură IP dedicat pentru contul de shared web hosting.
  5.2.3.  Backup - Copiile de rezervă nu sunt incluse și se activează contra plată. Copiile de rezervă suntefectuate săptămânal și sunt păstrate pentru o perioadă de 30 zile în următoarea ordine: Ultimile patru zile de duminică. Copia de rezervă nu se efectuează în mod automat dacă contul de hosting depășește limita de 30GB
  5.2.4.  Restricții - Clientul nu are dreptul de a încărca pe contul de hosting fișiere video, audio, copii de rezervă sau altele ce nu țin de activitatea site-ului.

  5.3  Înregistrare și prelungire nume de domeniu web
  5.3.1.  Domenii sunt înregistrate pentru o perioadă minimă de 1 an și nu pot fi anulate după înregistrare.
  5.3.2.  Furnizorul are calitatea de intermediar pentru toate extensiile de domenii “.md” “.ro” “.com” “.eu” etc.
  5.3.3.  Perioada maximă pentru care se prelungesc domeniile “.md” este de 5 ani.
  5.3.4.  Corectarea unei greșeli ortografice in numele de domeniu nu este permisă. Odată ce numele de domeniu este înregistrat sau prelungit, furnizorul nu va rambursa nicio taxa pentru numele de domeniu deja înregistrat/prelungit.
  5.3.5.  Clientul este responsabil pentru toate datele privind numele de domeniu înscris și înregistrat cum ar fi datele persoanelor de contact sa fie actuale, complete și corecte pe întreaga perioada a înregistrării. Singurele date veridice sunt cele furnizate de către client, furnizorul nu este obligat sa ia act decât de datele comunicate de clienți sau sa efectueze cercetări referitor la cerectitudinea acestora.
  5.3.6.  Pentru a transfera numele de domeniu către un alt furnizor, clientul va înainta o cerere completata după formularul furnizorului actual si o va înainta de pe adresa de email cu care este înregistrat doar dupa care poate primi codul unic de autorizare a transferului.
  5.3.7.  Acceptarea cererii si înregistrarea unui nume de domeniu nu înseamnă ca furnizorul recunoaște ca clientul are dreptul legal de utilizare a numelui respectiv, inclusiv in cazul de domeniu care se referă la marci-inregistrate, nume de firma sau personalități binecunoscute.
  5.3.8.  Clientul care deține un nume de domeniu nu va implica furnizorul in litigii cauzate de utilizarea numelui de domeniu respectiv. Clientul se obliga sa despagubeasca integral furnizorul cu privire la toate costurile, cheltuieli si costurile de despăgubire inițiate de terte parti, inclusiv cheltuieli de judecată si avocati suportate de furnizor pe motivul înregistrării si/sau utilizarii ilegale a unui nume de domeniu.
  5.3.9.  Prețul de reînnoire a domeniului web poate fi modificat în fiecare an și ajustat după prețul de piață.
  5.3.10.  Domeniile expirate nu pot fi transferate către alt registrar
  5.3.11.  Domeniile expirate intră în perioada de redemption pentru o perioada de 30 sau 60 zile (în dependență de domeniu) și pot fi prelungite doar după achitarea penalitatii + taxa de prelungire.
  5.3.12.  După finalizarea perioadei redemption, domeniul este liber și poate fi înregistrat de altă persoană. Domeniile înregistrate de altă persoană nu mai pot fi recuperate, înregistrate, prelungite.
  5.3.13.  Pentru înregistrarea unor domenii poate fi necesară prezentarea datelor din documentele de identitate sau alte documente în dependență de extensia domeniului.
  5.3.14.  După înregistrarea sau prelungirea unui domeniu, transferarea domeniului către alt registrar este blocată pentru o perioadă de 60 zile.

  5.4 Colocation
  5.4.1. Accesul fizic la echipamentele clientului se permite în zilele de lucru, între orele 8:00 - 20:00 doar persoanelor autorizate în Anexa Nr. 2 al prezentului contract și cu un anunț în prealabil de minim două ore.

  5.5 Servere virtuale VPS
  5.5.1.  Clientul este unicul responsabil pentru integritatea informației care este stocată pe VPS și este la discreția acestuia dacă face copii de rezervă.
  5.5.2.  Furnizorul nu se implică în configurarea sau administrarea aplicațiilor instalate pe VPS
  5.5.3.  Copiile de rezervă (sau automatizate nu sunt incluse în costul VPS-ului. Serviciul (backup) se activează la cererea clientului.
   

  5.6 Stație IP Telefonie (Virtual PBX)
  5.6.1.  Consultațiile tehnice se fac doar prin sistemul de tichete
  5.6.2.  Furnizorul oferă asistență tehnică gratuită la telefon sau prin sistem de tichete în limita a trei intervenții lunare. Următoarele fiind taxate cu 15 euro pe ora.
  5.6.3.  Furnizorul administrează doar softurile și widgets proprii, nu și cele create de persoane terțe.
  5.6.4.  Opțiunea “Integrare cu CRM” permite integrarea doar cu amoCRM prin widget creat și administrat de către furnizor. În cazul conectării cu alte baze de date sau CRM, furnizorul oferă acces doar la API asistență pentru conectare.
  5.6.5.  Durata de păstrare a apelurilor înregistrare este de 30 zile calendaristice. Apelurile pot fi stocate și pentru o perioada mai îndelungată contra costuri suplimentare la cererea clientului.
   

  5.7 Abonament de minute (telefonie fixă)
  5.7.1.  Prețul abonamentului cu minute incluse este descris în Anexa Nr.1.
  5.7.2.  Prețul pentru deservirea numărului este descris în Anexa Nr.1.
  5.7.3.  Minutele extra se achita suplimentar abonamentului conform tarifelor din Anexa Nr. 1
  5.7.4.  Portarea numerelor în afara rețelei furnizorului pe durata activă a contractului se penalizează cu suma de 800 MDL fără TVA pentru fiecare număr portat.
  5.7.5.  Numerele de telefon pot fi conectate doar la echipamentele cu IPv4 aflate pe teritoriul Republicii Moldova
   

  5.8 SMS-Informative
  5.8.1.  SMS-urile informative sau comerciale sunt expediate destinatarilor doar după obținerea acordului acestora de a primi astfel de mesaje.
  5.8.2.  Clientul va asigura obținerea acordului destinatarului de a recepționa SMS informative expediate înainte ca acestea să fie expediate către destinatar.
  5.8.3.  Clientul va asigura interconectarea și compatibilitatea cu echipamentul IPHOST pentru transmiterea corespunzătoare a SMS informative către destinatari
  5.8.4.  Numărul de SMS informative transmise în decursul unei ore nu pot depăși cifra de 1500 de unități.
  5.8.5.  Conținutul SMS trebuie aprobat de către furnizor înainte de a fi transmis către destinatari.
  5.8.6.  Conținutul SMS transmis trebuie să corespundă legislației în vigoare, normelor de etică și morală convenite în societate.
  5.8.7.  Clientul transmite către furnizor numărul destinatarului, codul șablonului, câmpurile variabile.
  5.8.8.  IPHOST efectuează expedierea către destinatari conform informației primite de la client.
  5.8.9.  Clientul nu are dreptul de a transmite informație precum: pierderea ștampilei și a altor documente, reorganizarea sau insolvabilitatea întreprinderilor, propaganda politică și religioasă, lezarea cinstei și onoarei a întreprinderilor sa a persoanelor fizice, propaganda materialelor pornografice și serviciilor intime, taină de stat.

  5.9 Administrare servere
  5.9.1. Clientul este obligat să furnizeze datele de autentificare root sau administrator de la echipamentele menționate în anexă.
  5.9.2.  Furnizorul este răspunzător pentru acțiunile îndeplinite pe echipamentul administrat și are dreptul de a schimba datele de access sau de a restricționa accesul clientului la conturile de administrator sau root a echipamentelor pentru perioada activă a contractului.
  5.9.3.  Clientul este obligat să modifice sau să înlocuiască anumite elemente hardware sau software la solicitarea sau recomandările furnizorului, care ar putea duce la perturbarea funcționării echipamentului. În caz contrar furnizorul nu oferă garanții de funcționare stabilă a echipamentelor administrate.
  5.9.4.  Furnizorul nu face modificări în software sau programare, doar administrarea softurilor existente.
  5.9.5.  Comunicarea între furnizor și client se face prin sistemul de tichete din panoul de tichete https://support.iphost.md la care clientul va primi acces.
  5.9.6.  Tipul de SLA este în dependență de prioritatea tichetului deschis. Prioritate ridicată (HIGH) - până la 60 minute, prioritate medie (MEDIUM), pînă la 4 ore în zilele de lucru, prioritate joasă (LOW), până la 8 ore în zilele de lucru.
  5.9.7.  Tichetele deschise prin transmiterea mailului către sistemul de tichete sunt automat marcate cu prioritate LOW
  5.9.8.  Solicitările prin intermediul telefonului nu se consideră drept oficiale dar pot fi luat în calcul
  5.9.9.  Furnizorul are dreptul de a instala pe echipamente aplicații adiționale pentru a supraveghea încărcătura acestora și a preveni incidente care ar putea duce la funcționarea instabilă a echipamentelor.
   

  5.10 Internet prin fibră optică
  5.10.1.  Furnizorul prestează serviciile de internet prin tehnologia GEPON (fibra optică este trasată pînă la oficiul clientului)
  5.10.2.  Clientul trebuie să asigure priză cu alimentare de 220V în care va fi conectat convertorul furnizorului, încăperea trebuie să fie uscată cu umiditate nu mai mare de 80% iar temperatura minim +5 - maxim +35 grade.
  5.10.3.  Echipamentul este dat în custodia clientului pentru toată perioada contractului. În cazul că echipamentul este deteriorat din culpa clientului furnizorul este în drept de a percepe o plată de 800 MDL de la client pentru înlocuirea echipamentului.
  5.10.4.  În cazul apariției problemelor tehnice clientul trebuie să anunțe furnizorul prin email sau telefon.
  5.10.5.  Furnizorul este obligat să remedieze defecțiunile tehnice în decurs de 8 ore lucrătoare. În cazul in care este o ruptură de cablu pe traseu termenul poate fi extins pînă la 24 ore lucrătoare.
  5.10.6.  Viteza de acces a internetului este stipulată în Anexa nr.1 a prezentului contract.
  5.10.7.  Viteza internetului prin fibra optica pentru clienții home și business este de tip shared, portul este alocat pana la cincizeci de clienți concomitent. În cazul ca un client utilizează intensiv banda de internet,acesta poate afecta vizează celorlalți utilizatori de pe banda
  5.10.8.  Clientului îi este interzis: de a folosi alte IP-uri de cât cele care au fost alocate, transmiterea traficului Flood, scanare de porturi, transmitere de spam, revânzare serviciului.

 6. Durata contractului
  6.1.  Contractul intra în vigoare la data semnării acestuia de către părțile prezentului contract.
  6.2.  Contractul este valabil pentru perioada indicată în anexa nr 1 dar nu mai puțin decat 36 luni din momentul semnării. Contractul poate fi prelungit printr-o anexa aditionala.
  6.3.  După expirarea contractului, serviciile sunt prestate în continuare pana clientul transmite cererea de stopare a serviciilor prestate.

 7. Rezilierea contractului și anularea serviciilor
  7.1.  Contractul poate fi reziliat înainte de termen doar prin acordul scris al ambelor părți.
  7.2.  Furnizorul poate considera contractul ca fiind reziliat de drept, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea niciunei formalități prealabile, în cazul în care clientul nu-și respectă obligația de achitare a conturilor spre plată mai mult de 15 zile calendaristice de la data scadenței acestora sau în cazul în care împotriva uneia dintre Părți este declanșată procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.
  7.3.  Clientul trebuie sa anunțe furnizorul despre intenția de stopare/anulare a serviciilor cu cel puțin 30 zile calendaristice.
  7.4.  După rezilierea contractului și anularea serviciilor, furnizorul poate șterge toate datele clientului amplasate pe echipamentele furnizorului.

 8. Consecințele rezilierii
  8.1. În cazul în care clientul reziliaza anticipat prezentul contract în conformitate cu punctul 7.1 prezentului contract, acesta este obligat să plătească neîntârziat costul abonamentelor pentru lunile ulterioare neutilizate, pînă la și incluzând termenul inițial al contractului, stabilit în punctul 6.2. din prezentul contract.

 9. Drepturile și obligațiile CLIENTULUI
  9.1.  Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul respectând în totalitate legislația Republicii Moldova.
  9.2.  Clientul se obliga sa comunice de îndată Furnizorului, orice modificare privind Datele de Identificare ale Clientului. În caz contrar, Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor actualizate de client.
  9.3.  Fără a prejudicia alte prevederi contrare din acest Contract, Clientul înțelege și este de acord că informațiile afișate prin intermediul site-ului sunt prezentate cu titlu informativ și nu pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sau probe în cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informații care pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sunt cele menționate în corespondența directă cu FURNIZORUL.
  9.4.  Clientul trebuie să se asigure ca plata Serviciilor contractate se efectuează la timp fără sa se depășească termenul de scadentă;
  9.5.  Clientul trebuie să se conformeze regulilor din rețelele de nivel mondial atunci când utilizează serviciile furnizorului pentru conectarea la acestea.
  9.6.  Clientul nu are dreptul să utilizeze abuziv echipamentele, conducând la perturbații în rețeaua furnizorului.
  9.7.  Clientul este singurul răspunzător pentru informațiile transmise în internet, prin folosirea abuziva a serviciilor contractate.
  9.8.  Clientul nu are dreptul de a încărca sau transmite material cu conținut pornografic sau orice alte materiale cu conținut sexual sau obscen, link-uri având legătură cu pornografia folosind rețeaua și echipamentele furnizorului.
  9.9.  Rețeaua Furnizorului nu va fi utilizate sub nici o forma și în nici o circumstanță pentru transmiterea sau publicarea de materiale, sau pentru întreprinderea de acțiuni considerate ilegale conform legislației din Republica Moldova. Materialele sau acțiunile ilegale include, dar nu sunt limitate la:
  ●  Trimiterea de e-mailuri comerciale sau necomerciale ne solicitate de către recipient, denunțate sau ne denunțate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare
  ●  Încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terț
  ●  Materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut
  ●  Materiale menite să încurajeze sentimentul de ură sau discriminare
  ●  Amenințări, abuz, hartuire, declarații calomnioase
  ●  Conținut pentru adulți, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen
  ●  Promovarea de activitati ilegale (hacking, cracking, warez, etc)
  ●  Informații sau software despre sau conținând orice tip de viruși sau troieni cu excepția acelora provenind de la companii specializate în combaterea, înlăturarea sau protejarea fata de acesteia și doar respectând legile în vigoare cu privire la drepturile de autor
  ●  Colectarea de informații personale pentru utilizarea în scopuri ilegale, sau în orice scop fără acordul persoanelor a căror date sunt colectate
  ●  Orice conținut sau acțiune considerate de Furnizor ca fiind : SPAM, Flood, DDoS, MASSCAN asupra rețelei se consideră ilegală.
  ●  Amplasarea formularelor de colectare a datelor fără protejarea contra roboților din internet (este obligatoriu CAPTCHA)
  ●  Expedierea mesajelor de pe website, cu adresa expeditorului dacă nu corespunde cu domeniul site-ului. De ex. mesaj expediat de pe site, dar expediat ca de la gmail.com este interzis
  NOTA: Orice sesizare primită în acest sens și confirmată va putea duce la deconectarea imediată a serviciilor prestate cu anunțare în prealabil a clientului prin email sau telefon.

 10. Drepturi și obligațiile FURNIZORULUI.
  10.1.  Furnizorul garantează disponibilitatea rețelei electrice de 99,9% doar în cazul că echipamentul clientului este dotat cu două surse de alimentare. În cazul că echipamentul clientului are doar o sursă de alimentare, disponibilitatea rețelei electrice este de 99%.
  10.2.  Furnizorul garantează o disponibilitate lunara a serviciilor de internet de 99 %. În cazul în care din culpă directă a acestuia disponibilitatea minim garantată nu este atinsă, atunci clientul va beneficia, la următoarea factură pe care va trebui sa o achite către furnizor, de o reducere a valorii serviciului contractat, proporțională cu perioada de nefuncționalitate. Se considera activa o sesizare din momentul semnalării acesteia de către Client și recepționării de către Furnizor în conformitate cu punctul 3.3 din prezentul contract.
  10.3.  Furnizorul garantează temperatura ambianta în data centru cuprinsa intre +18 și +27 grade celsius.
  10.4.  Furnizorul garantează umiditate ambientala în data centru cuprinsa intre 45% și +55%.
  10.5.  Centrul de date este monitorizat de camere video iar înregistrările sunt păstrate pentru 14-30 zile.
  10.6.  Accesul în centrul de date este permis doar tehnicienilor IPHOST și autorizat prin scanarea amprentelor.
  10.7.  Accesul reprezentanților clientului în centrul de date este permis doar persoanelor indicate în Anexa Nr.2
  10.8.  Paza fizică a centrului de date este asigurată de către compania Prosecutor în baza contractului A55 din 01.01.2020
  10.9.  FURNIZORUL nu este răspunzător pentru alterarea informațiilor transportate în exteriorul sistemului propriu de comunicații de date.
  10.10.  Serviciile de acces la serviciile internet sunt accesibile NON STOP. Furnizorul asigura minim doua legături distincte de acces la internet a data centrului propriu. În mod excepțional un IP poate fi filtrat de către furnizor sau de către furnizorii acestuia de internet, spre anumite destinații din internet, în cazul unui atac de tip flood cu sursa neidentificata a cărui virulentă pune în pericol buna funcționare a echipamentelor furnizorilor de internet ce tranzitează respectivul trafic. Aceasta procedura este recunoscută de furnizorii de servicii de internet ca singura metoda de protecție până în momentul în care se identifica sursa atacului.
  10.11.  Furnizorul va asigura:
                  A. suport online telefonic zilnic între orele 8:00 și 23:00 la nr. +37322011011.
                  B. intervenție în regim nonstop pentru rezolvarea problemelor specifice furnizorului (exp: avarii hardware în centrul de date etc.)
                  C. suport non stop prin email sau ticket.
  10.12 Furnizorul este în drept să utilizeze logotipul Clientului în scopuri informative.

 11. Modificarea pachetelor
  11.1.  Migrarea spre un alt pachet mai mare al serviciului este posibilă prin intermediul unei cereri prezentate fizic la sediul companiei sau semnate electronic. Modificarea va fi efectuată doar după achitarea facturii emise de către furnizor.
  11.2.  Migrarea spre un pachet mai mic nu pot fi realizata pe durata activa a prezentului contract.
  11.3.  Furnizorul nu va lua în considerare nici o astfel de cerere în cazul în care pe numele clientului au fost emise facturi pentru care nu s-a înregistrat plata pana la momentul modificării.

 12. Limitări contractuale
  12.1.  Furnizorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice cauzate clientului, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultând din derularea prezentului contract.
  12.2.  Furnizorul nu are abilitatea sa exercite controlul și nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului informațiilor care circula prin rețeaua sa sau prin serviciile asigurate prin prezentul contract.
  12.3.  Furnizorul nu va răspunde financiar decât în limita maximă a valorii efective a serviciului contractat, raportata la perioada de nefuncționalitate sau funcționare defectuoasă, pentru eventualele daune produse clientului, datorate neglijentelor rezultând din ne asigurarea serviciilor prevăzute de prezentul contract sau prin producerea oricărui eveniment sau serii de două sau mai multe evenimente aflate în conexiune.
  12.4.  Cu excepția garanțiilor stipulate în acest contract, toate celelalte garanții ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita prevăzută de lege.
  12.5.  Fiecare Parte, în limitele prezentului Contract și legislației în vigoare, se obligă să repare prejudiciul cauzat celeilalte Părți dar nu mai mult decât valoarea prezentului contract ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a prezentului Contract.

 13. Forta Majora
  Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Partea care invoca forța majoră va aduce la cunoștința celeilalte părți apariția cazului de forță majoră, în maxim 48 de ore de la producere și va remite acesteia confirmarea Camerei de Comerț și Industrie privind existența cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră. Dacă durata confirmată a existenței cazului de forță majoră este mai mare de 10 zile, părțile se vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condițiile continuării contractului sau încetarea acestuia. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenței cazului de forță majoră.

 14. Cesiunea Contractului.
  Nici una din Părți nu este îndreptățită să cedeze integral sau parțial drepturile și obligațiile izvorâte din Contract fără acordul scris prealabil al celeilalte Părți.

 15. Rezolvarea litigiilor.
  Litigiile de orice natura decurgând din derularea, interpretarea și executarea prezentului contract sau în legătură cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții autorizați ai ambelor părți se vor rezolva în cadrul instanțelor judecătorești competente din Chișinău.

 16. Modificarea Contractului.
  16.1.  Nulitatea oricărei prevederi a prezentului Contract nu va afecta valabilitatea altor prevederi ale Contractului și acest fapt nu poate fi interpretat ca un drept unilateral de a nega imperativitatea obligațiilor contractuale. În cazul în care oricare din prevederile prezentului Contract se dovedește a fi nulă, Părțile trebuie să depună eforturi comune maxime pentru a modifica prevederile prezentului Contract întru înlăturarea acestor circumstanțe.
  16.2.  Toate modificările și completările la prezentul Contract vor fi valabile numai în condițiile unui acord scris și semnat de către ambele Părți.
  16.3.  Cu derogare de la prevederile punctului 16.2. al prezentului Contract, modificarea unilaterală a clauzelor aferente prețului din contract de către FURNIZOR se va face doar cu preaviz de minim 30 zile și va da dreptul CLIENTULUI de a rezilia unilateral contractul în caz de neacceptare. Neprimirea în termen de 30 zile a unei cereri de reziliere a prezentului contract se consideră acceptul tacit din partea clientului asupra prețului nou al Contractului care își produce efectele începând cu data următoare expirării termenului din preaviz, dacă în notificare nu este stipulat un termen mai mare.
  16.4.  Părțile înțeleg că existența și conținutul prezentului Contract sunt și trebuie să rămână informație confidențială. În consecință, părțile se obligă să nu divulge, pe un termen nedeterminat, vreunul din aceste elemente precum și datele stocate pe echipamentele furnizorului unei terțe părți, cu excepția organelor/autorităților publice îndreptățite conform legii să le solicite.

  Dispoziții finale:
  Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract, numai dacă sunt semnate de ambele Părți:
  ANEXA Nr.1
  ANEXA Nr.2
  ANEXA Nr.3